top of page

PROFESSIONAL

CHEF COURSE

4 WEEKS  |  8 WEEKS

เหมาะกับใคร
  • เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน

  • ต้องการเปิดร้าน ทำธุรกิจส่วนตัว

  • สำหรับคนที่ต้องการเรียนครบทุก Skill การทำเบเกอรี

  • เหมาะกับผู้ที่เปลี่ยนสายอาชีพ 

  • อายุ 18-60 ปี 

COURSE OUTLINE

WEEK 1 - 4

Basic to Intermediate Level

หมายเหตุ : หากระหว่างที่เรียน 1-4 สัปดาห์ แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเรียน 8 สัปดาห์ สามารถชำระเงินเพิ่ม 80,000 บาทเพื่อเรียนสัปดาห์ที่ 5-8 

*เมนูทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วิชาเรียนอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน

CLASS AMBIENCE

Profesional chef course

P1520845_edited
P1490389_edited
P1490348_edited
P1490436_edited
P1540641_edited
P1490479_edited
P1490500_edited
P1500136_edited
P1510584_edited
P1500170_edited
P1510933_edited
P1520002_edited
P1520094_edited
P1520238_edited
P1520161_edited
P1520524_edited
P1520568_edited
P1520813_edited
P1520538_edited
P1520910_edited
P1520723_edited
P1530816_edited
P1530821_edited
P1530880_edited
P1540633_edited
P1540318_edited
P1640757_edited
P1550059_edited
P1550868_edited
P1570346_edited
P1550951_edited
P1570363_edited
P1570926_edited
P1570735_edited
P1550062_edited
P1570760_edited
P1590411_edited
P1590416_edited
P1610629_edited
P1570942_edited
P1590532_edited
P1600484_edited
P1600429_edited
P1610790_edited
P1610777_edited
P1610768_edited
P1610769_edited
P1640694_edited
P1650109_edited
P1650061_edited
P1650080_edited
P1650418_edited
P1650519_edited
P1650606_edited
P1650444_edited
P1650531_edited
P1660048_edited
P1660269_edited
P1650886_edited
P1660660_edited
P1660469_edited
P1660391_edited
P1660508_edited
P1680750_edited
P1670311_edited
P1690001_edited
P1690245_edited
P1700846_edited
P1700849_edited
P1690401
P1680984
P1670146
P1670130
P1660483
P1660429
P1660448
P1660280
P1650134
P1650309
P1650136
P1640751
P1640554
P1640466
P1610541
P1610427
P1600427
P1590255
P1550905
P1550108
P1530820
P1530053
P1520824
P1520907
P1520815
P1520603
P1520539
P1520127
P1520107
P1510871
P1510727
P1500443
P1500163
P1500127
P1490318_edited
P1490313_edited
P1490271_edited
P1490267_edited
P1490121_edited
P1490162_edited
P1610487_edited
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำเค้ก คอร์สสอนทำขนม เรีย
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ท
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ท
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
โรงเรียนสอนทำขนม คอร์สสอนทำขนม สอน ทำ ขนม
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
เรียน เลอ เรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ
bottom of page