top of page
S__51454031.jpg

CONSULTATION PACKAGE

CONSULTATION 
SERVICE
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านใหม่

1. Kitchen layout 

 • ให้คำปรึกษาในการกำหนดขนาดของห้องครัว ให้เหมาะสมกับพื้นที่ร้านลูกค้าและเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการขาย 

 • ออกแบบวางแปลน Kitchen layout   ให้สอดคล้องกับสินค้าที่ต้องการขาย 

 • วางแปลนเรื่องระบบปลั้กไฟและระบบน้ำประปาภายในครัว

 • กำหนดสเป็คขนาดเครื่องครัวเพื่อการพาณิชย์ เช่น spec เตาอบ ตู้proof เครื่องรีด เครื่องตีเค้กหรือขนมปัง แนะนำแหล่งผู้ผลิตเครื่องครัวที่ต้องใช้ทุกตัว

 • ลิสรายการอุปกรณ์ครัวทีต้องใช้ผลิต  และอุปกรณ์ปลีกย่อย และแนะนำแหล่งซื้อ 

 • วางแปลนพื้นที่หลังบาร์น้ำ

2. Menu design 

 • รับออกแบบเมนูที่ควรวางขายในร้าน ซึ่งเป็นเมนูที่มีสอนในโรงเรียนอยู่แล้ว หรือคิดเมนู signature ของทางร้านขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า  location ราคาที่ลูกค้าต้องการขายต่อหัว 

 • รับออกแบบ Signature menu ของร้านตาม Themeลูกค้า  และจัดทำสูตรเป็นรูปเล่มพร้อม training ให้กับพนักงาน 

3. Onsite training 

 • รับ training ที่สถานที่ลูกค้าพร้อม แนะนำ supplier วัตถุดิบทั้งหมดและแม่พิมที่ใช้ในการเรียน

 • ในการเทรนที่สถานที่ของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับ customize service คือ  ทางทีมงานจะsupport เรื่องการset up ปรับอุณหภูมไฟเตาอบ เครื่องรีด เครื่องพรุฟขนมปังระดับความแรง เครื่องตี

 • ปรับระดับความเร็วและแรงของอุปกรณ์ในครัวของลูกค้า  เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตจำนวนมากๆ     ซึ่งหากเรียนที่โรงเรียน ลูกค้าอาจจะต้องมีการทดลองเทสอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง

 • สอนคิดต้นทุนและคำนวนราคาขาย 

 • เทรนเรื่อง HYGIENE  สุขอนามัยในครัว

 • ปรึกษาหลังเรียนฟรี 4 เดือน ทางโทรศัพท์และ LINE

 • สอนการทำ financial projection สอนการคิดค่าใช้จ่าย fixed cost/ variable cost ต่อเดือน 

 • สอนการคาดการณ์ยอดขาย กำไร  เพื่อหา breakevent (จุดคุ้มทุน)

 • แนะนำผู้ออกแบบ packaging/ผู้ผลิตถุงกระดาษ กล่องเค้ก กระดาษห่อขนม ผู้ออกแบบโลโกร้าน  ผู้ออกแบบผลิตสติกเกอร์ โรงงานสกรีนจาน 

 • แนะนำผู้ผลิตตู้โชว์เค้ก และให้คำปรึกษาแบบตู้เค้ก หรือ display cake ของขนมที่เลือกเรียน

หมายเหตุ 

 • ค่าที่พัก และวัตถุดิบที่ใช้เทรน ลูกค้าเป็นผู้จัดหาให้   

 • ค่าเดินทางไปและกลับ เช่นตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางช่วงที่พักอยู่ในจังหวัดหรือประเทศของลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

OUR CUSTOMERS

wybb-iitx7ryobaz9_edited.png

ICON SIAM 

 Sydney, Australia

ราชบุรี

Phuket

Melbourne 

Chiang mai

bottom of page