top of page
EARLGREY SENSATION TART

สำหรับคลาสภาษาไทย

THB

฿3,700

English class

THB

฿4,200

ทาร์ตกรุ่นกลิ่น earlgrey cream และมีเลเยอร์ของmilk chocolate ganach ราดลงบนชั้นฐานแป้งทาร์ตกรอบๆ สูตรฝรั่งเศส

bottom of page