top of page
COCONUT PUDDING

สำหรับคลาสภาษาไทย

THB

฿2,800

English class

THB

฿3,300

pudding เต้าฮวยของเรา พิเศษตรงหวานน้อย และหอมมะพร้าว จะทำทานหรือทำขายก็ถูกใจกันทุกคน

bottom of page